Wpłać Darowiznę Online! I pomóż już teraz! 5, 10, 50zł – każda kwota pomaga! PRZEKAŻ DAROWIZNĘ TERAZ

PRZEKAŻ 1% PODATKU DLA KOLIBRA KRS 0000040016

Celami przyjętymi przez Stowarzyszenie do realizacji są:

 • Pomoc dzieciom leczonym z powodu chorób nowotworowych w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Krakowie, zarówno w trakcie, jak i po zakończeniu leczenia.
 • Pomoc finansowa i rzeczowa dla oddziałów Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie, w których leczone są dzieci chore na nowotwory.

Cele statutowe Stowarzyszenia będą realizowane poprzez:

 • opracowanie i wydanie poradnika-informatora dla rodziców dzieci leczonych na Oddziale oraz gromadzenie i rozpowszechnianie materiałów informacyjnych, szkoleniowych i literatury naukowej z dziedziny przeszczepiania komórek krwiotwórczych,
 • stworzenie, wyposażenie i prowadzenie stacjonarnego centrum pomocy dla dzieci będących pod opieką Oddziału i ich rodzin,
 • pomoc w zakresie poprawy warunków życia chorych dzieci i ich rodzin, pomoc materialna dla rodzin dzieci chorych oraz pomoc materialna dla rodzin w okresie żałoby,
 • organizowanie grup wsparcia dla rodzin dzieci będących pod opieką Oddziału, a także dla rodzin w żałobie, pomoc prawna, psychologiczna i organizacyjna,
 • pozostała działalność mająca na celu wspieranie dzieci leczonych na Oddziale i ich rodzin, w trakcie leczenia, jak i po jego zakończeniu – poprzez udzielanie stypendiów na naukę, zapomóg itp.,
 • finansowanie zaopatrzenia Oddziału w leki, sprzęt i aparaturę medyczną, wydatków na modernizację i konserwację pomieszczeń i urządzeń Oddziału,
 • organizowanie szkoleń, konferencji, sympozjów, itp. na temat leczenia dzieci chorych na choroby nowotworowe, przeszczepiania komórek krwiotwórczych i dziedzin pokrewnych,
 • finansowanie przeszczepów i koniecznego leczenia dzieci zarówno na Oddziale, w innych ośrodkach krajowych jak i zagranicznych.
 • wydawanie kalendarzy, kart pocztowych, itp. w celu zbierania funduszy na działalność statutową,
 • organizowanie i przeprowadzanie imprez sportowych – turniejów, konkursów i innych imprez charytatywnych w celu propagowania idei stowarzyszenia i zbierania funduszy,
 • organizowanie charytatywnych aukcji dzieł sztuki i innych wyrobów, także aukcji internetowych, sprzedaż kartek okolicznościowych i innych wyrobów na kiermaszach.

 

 

Szybki Kontakt

Stowarzyszenie na rzecz dzieci
z chorobą nowotworową KOLIBER

KRS: 0000040016
ul. Fiołkowa 17
31-457 Kraków

Tel. : +48 508 390 810
Email.: biuro@koliber-dzieciom.pl

Nasza witryna używa plików Cookies oraz innych, podobnych w działaniu technologii o czym możesz przeczytać tutaj. Korzystając ze strony wyrażasz na to zgodę.

(C) Copyright by: KOLIBER - 2017

Wszelkie prawa do materiałów i treści zawartej na nieniejszej stronie są prawnie zastrzeżone.

Projekt i wykonanie: OWLSTUDIO.pl - 2017

Partner Technologiczny: Agnecja Internetowa OWLSTUDIO.pl

Nowoczesne Strony Internetowe, Skuteczne Pozycjonowanie - Agencja Internetowa OWLSTUDIO.pl | Kielce | Kraków

OWLSTUDIO.pl

Nowoczesne Strony Internetowe, Skuteczne Pozycjonowanie, Niepowtarzalna Grafika, Sklepy Internetowe, CMS

https://owlstudio.pl, bok@owlstudio.pl